Съоръжения за защита от градушка

Posted on

Съоръжението за защита от градушка има много преимущества, след които:

  • защитаване на дърветата и плодовете от градушка
  • предпазва от птици и насекоми
  • създава микро климат на който благоприятства за плодовитостта на растенията
  • температурата под защитната мрежа е с около 4-5 градуса по- ниска и се получава засенчващ ефект
  • дава възможност за планиране без риск от загуба на продукцията
  • до 65% по-голяма устойчивост на вятър

Градушките в много райони на страната са ежегодно явление, което нанася сериозни материални щети на фермерите и тяхната продукция.Инвестицията в система против градушка дава възможност за планиране и инвестиции, защитава от птици, насекоми, създава микро климат. Съоръженията против градушка се отплаща.